Porfiri Tanı ve Testler

 

Porfiri Tanı ve Testler

 

      Porfirilerin Tanısı

Tablo 1. Akut Porfiri Şüpheli Hastalarda Birinci Basamak Testi

Semptom

Test

Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, hızlı kalp atışı ve diğer semptomların akut atakları.

Spot veya 24 saatlik idrar delta-aminolevulinik asit (ALA) ve porfobilinojen (PBG)*

Blisterli cilt fotosensitivitesi (akut atak semptomları olan veya olmayan)

Plasma Total Porfirinleri

*semptom varlığında örnek alınmalı

 

 

      Akut porfiriler

      Hasta nörolvisseral belirti ve semptomlarla başvurursa akut porfiriden şüphelenilmelidir. Birinci basamak tarama testi, üriner porfobilinojenin (PBG) ölçümüdür. Akut porfiri atakları sırasında tüm hastalarda PBG belirgin şekilde yükselir ve benzer semptomlarla ortaya çıkabilen diğer tıbbi durumlarda belirgin şekilde yükselmez. Bu nedenle, bu test akut porfirinin teşhisi için hem duyarlı hem de özgüldür. Bir istisna, ALA'nın yükseldiği ancak PBG'nin olmadığı ADP'dir. Bununla birlikte, aşırı nadir olması nedeniyle bu durum genellikle dikkate alınmaz.

      PBG ölçümü genellikle ALA ve toplam idrar porfirinleri ile birleştirilir. Akut porfirisi olan bazı hastalarda, idrar porfirinleri ALA ve PBG'den daha uzun süre yüksek kalabilir. Bununla birlikte, diğer tıbbi durumlarda üriner porfirinlerde hafif artışlar meydana gelebilir ve bu nedenle ALA ve PBG'deki artışlardan çok daha az spesifiktir. Acil durumlarda, büyük referans laboratuvarlarının hiçbirinde teşhis için bir “stat” PBG mevcut değildir. Test sonuçlarını beklerken, hastanın ilk tedavisi akut porfiri olasılığına, sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin düzeltilmesine, ağrı kontrolüne ve bir atağı kötüleştirebilecek ilaçlardan (nöbetler için fenitoin gibi) kaçınılmasına göre ayarlanmalıdır. Progresif nörolojik bulguları olan hastalara intravenöz hemin başlanmalıdır. Hemin hazırlanırken intravenöz dekstroz uygulanabilir ancak hemin infüzyonunu geciktirmemelidir.

      Bir atak sırasında idrar ALA ve PBG normalse, esasen akut porfiriyi ekarte eder. İdrar ALA ve PBG belirgin şekilde yükselirse, akut porfiri teşhisi doğrulanır ve akut porfirinin tipini belirlemek için daha fazla test yapılması gerekir. Normal ALA ve PBG ile idrar porfirinlerinde (özellikle koproporfirin) küçük (~2 kat) bir yükselme spesifik değildir ve daha fazla test gerektirmeyebilir.

      Tablo 2. Akut Porfirialar için İkinci Sıra Biyokimyasal Test: AIP, HCP ve VP Ayırıcı tanısı Laboratuvar Bulguları.

Akut Porfiriler

RBC’de HMBS aktivitesi

Üriner PBG

Üriner ALA

Üriner Porfirinler

Fekal Porfirinler

Plasma Porfirinler

AIP

~90% vakada azalmış

yüksek

yüksek

Belirgin şekilde artmıs; çoğunlukla uroporphyrin

Normal veya Hafif Azalmış

Normal veya Hafif Azalmış

HCP

normal

yüksek

yüksek

Belirgin şekilde artmıs; çoğunlukla coproporphyrin

Belirgin şekilde artmıs; çoğunlukla coproporphyrin III

Normal veya Hafif Azalmış

VP

normal

yüksek

yüksek

Belirgin şekilde artmıs; çoğunlukla coproporphyrin III

Belirgin şekilde artmıs; çoğunlukla protoporphyrin

Belirgin şekilde artmıs; Fluorescence peak (nötral pH) ~626nm

ADP

normal

normal

yüksek

Belirgin şekilde artmıs; çoğunlukla coproporphyrin III

Normal veya Hafif Azalmış

Normal veya Hafif Azalmış

 

      Kutanöz Porfiriler

      Tarama testleri kutanöz porfirilerin spesifik semptomlarına göre değişir. Kabarcıklı cilt fotosensitivitesi için toplam plazma porfirinleri yapılmalıdır. Bu test normalse, kabarcıklı cilt lezyonlarına neden olan kutanöz porfiriler etkin bir şekilde dışlanır. Toplam plazma porfirinleri artarsa daha fazla test gerekebilir. Kabarcık oluşturmayan ışığa duyarlılığı olan şüpheli EPP/XLP için eritrosit protoporfirin testi daha spesifiktir. İdrar ALA ve PBG testi kutanöz porfirilerin hiçbiri için bilgilendirici değildir.

Tablo 3. Kutanöz Porfiri Testi: CEP, PCT ve EPP/XLP Ayırıcı Tanısı Laboratuvar Bulguları

Porphyria

Urine porphyrins

Eritrosit Porfirinleri

Plasma fluorescence emission peak

CEP

Artmış: Sıklıkla uro- ve coproporphyrin I

Artmış: Sıklıkla Zn-proto, copro-, ve uroporphyrin

615-620nm

PCT & HEP

Artmış: Sıklıkla uro- ve heptacarboxylate porphyrin

normal

615-620nm

EPP

normal

Artmış: Sıklıkla protoporphyrin; Serbest proto- belirgin şekilde  Zn-protoporphyrinden yüksek

626-634nm

XLP

normal

Artmış: Sıklıkla protoporphyrin; serbest proto Zn-protoporphyrine eşit

626-634nm

      Tüm porfiriler için tanıyı doğrulamak için genetik testlerin yanı sıra biyokimyasal testler de önerilir. Aşağıdaki tablo, her bir porfiri türü için nedensel genleri listeler.

Table 4 Porfirilerden sorumlu genler

Porfiri

Enzim Adı

Genin Sembolü

AIP

Hydroxymethylbilane synthase

HMBS

VP

Protoporphyrinogen oxidase

PPOX

HCP

Coproporphyringen-III oxidase

CPOX

CEP

Uroporphyrinogen III synthase

UROS

PCT & HEP

Uroporphyrinogen decarboxylase

UROD

EPP

Ferrochelatase

FECH

XLP

5-aminolevulinate synthase 2

ALAS2