Değerlerimiz

 

Değerlerimiz

 

  • Bilimsellik
  • Paylaşımcılık
  • Güvenirlik
  • Şeffaflık
  • Kurumlar arası iletişim ve iş birliği
  • Kaynaklarda verimlilik ve etkililik
  • İnsana değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek

 

      Porfiri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren her birey gönüllülük esasına bağlı kalarak çalışır. Dernek yöneticileri, eğitimler konusunda bizlere bilgi sağlayan hekimlerimiz ve bize destek veren sanatçılar, kurumlar, organizasyonlar hiçbir maddi çıkar gözetmemektedir.